1. Svatovítský chrám 2. Vánoční stromeček

Autor skladby:
Sklenička, Karel (1933) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Svatovítský chrám 2. Vánoční stromeček
Autor textu:
český /Jiří Žáček/

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
harfa  Ar 2147483647
flétna Fl neurčeno
hoboj  Ob neurčeno
klarinet  Cl neurčeno
saxofon  Sax neurčeno
tenor  T neurčeno

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
9