II. suita

pro violoncello a klavír

Autor skladby:
Salich, Milan (1927) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
violoncello Vc 1