Evangelický příběh

kom. kantáta pro soprán, tenor, recitátora, flétnu, hoboj, violoncello a klavír

Autor skladby:
Řehoř, Bohuslav (1938) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
violoncello Vc 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
recitace rec 1
soprán  S 1
tenor  T 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
010143
ČRo - hlasy:
x