Komorní hra I. pro 2 akordeony.

nebo akordeon a kontrabas, akordeon a kytaru

Autor skladby:
Rada, Jan (1939) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Komorní hra I. pro 2 akordeony.

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
akordeon Acc 2