Komorní hudba

Autor skladby:
Bůžek, Jan (1927) 
Instrumentation:
symfonický orchestr

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Komorní hudba

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
fagot  Fg 2 0
flétna Fl 2 0
hoboj  Ob 2 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 0 0
klarinet  Cl 0 0
klavír Pf 1 0
kontrabas  Cb 0 0
lesní roh Cor 2 0
tympány  Ti 1 0
violoncello Vc 0 0
viola  Va 0 0
housle (druhé) Vno_II 0 0

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
1329
ČRo - hlasy:
x