Heinovské noci

Lidice pro recitátora, ženský sbor, klavíra smyčcový orchestr

Autor skladby:
Bůžek, Jan (1927) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Heinovské noci

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno neurčeno
housle (druhé) Vno_II neurčeno
viola  Va neurčeno
violoncello Vc neurčeno
kontrabas  Cb neurčeno
tympány  Ti 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
7961
ČRo - hlasy:
x
ČRo - sborové partice:
x