Variace pro orchestr.

Autor skladby:
Modr, Antonín (1898) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Variace pro orchestr.

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 4
trubka  Trp neurčeno
pozoun Trb neurčeno
tuba  Tb 1
bicí nástroje Perc neurčeno
harfa  Ar 1
klavír Pf 1
housle (druhé) Vno_II 7
viola  Va 6
violoncello Vc 6
kontrabas  Cb 5
celesta  Cel neurčeno
cembalo  Cemb 1
eufonium  Euf 1
fagot  Fg 2
flétna Fl neurčeno
hoboj  Ob 2
klarinet  Cl 2

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
8350
ČRo - sborové partice:
54