Partita pro violu sólo

Autor skladby:
Modr, Antonín (1898) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Partita pro violu sólo

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
viola  Va 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
05130
ČRo - hlasy:
x