Koncert pro violu a orchestr.

Autor skladby:
Modr, Antonín (1898) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Koncert pro violu a orchestr.

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 1
trubka  Trp 2
pozoun Trb 1
tuba  Tb 1
bicí nástroje Perc neurčeno
housle (druhé) Vno_II 7
viola  Va 6
violoncello Vc 5
kontrabas  Cb 4
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1
saxofon  Sax 2
soprán  S neurčeno

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
2977
ČRo - hlasy:
1
ČRo - sborové partice:
39