Zpěvy velkomoravské

smíš. sbory a capella na starslov. texty

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
sraroslo

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
S1022
ČRo - sborové partice:
x