Prastaré obrazy. Kantáta pro dět.(dívčí) sbor a kom. orch.

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Kain a Ábel
2. Duha: mýtus o potopě
3. David a Goliáš
Autor textu:
Starý zákon - český /Old Testament - in Czech
Místo premiéry:
Praha, koncert České filharmonie
Interpreti premiéry:
Kühnův dět. sbor, Jihočeská kom. filh., dir. St. Vavřínek (navštívil M. Dineur)
Poznámka:
dle D. Štefancové v programu z 9.6.2008 na str. 2 toho dne byla v Praze kompletní premiéra původní verze díla, ale na str. 8 je "premiéra skladby se...uskutečnila v Berlíně roku 1989"
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
harfa  Ar 1
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno neurčeno
housle (druhé) Vno_II neurčeno
viola  Va neurčeno
violoncello Vc neurčeno
kontrabas  Cb neurčeno
anglický roh Ci 1
hoboj  Ob 1
tympány  Ti 1

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
9918
ČRo - hlasy:
x
ČRo - sborové partice:
x
ČRo - klavírní výtah:
x