Preludium, Fuga a Chorál

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Poznámka:
upraveno in memoriam z "Etud na čtyři ruce" Lukášem Hurníkem

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
varhany  Org 1