Novina betlémská

koledy pro dětský sbor a Orffovy nástroje

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
violoncello Vc 1
tympány  Ti 1