Koncert pro housle

Autor skladby:
Bažant, Jaromír (1926) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Adagio
Allegro moderato
Allegro vivace

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 4
trubka  Trp 3
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
housle (druhé) Vno_II neurčeno
viola  Va neurčeno
violoncello Vc neurčeno
kontrabas  Cb neurčeno
fagot  Fg 2
flétna Fl neurčeno
hoboj  Ob 2
klarinet  Cl 2
tympány  Ti 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
849
ČRo - hlasy:
x

Nahrávka

Signatura
1249
Skladba / část
Allegro vivace
Vydavatel:
Autor
Signatura
1249
Skladba / část
Adagio
Vydavatel:
Autor
Signatura
1249
Skladba / část
Allegro moderato
Vydavatel:
Autor