Tři zpěvy o čase

pro ženský vokální sextet, klarinet a klavír

Autor skladby:
Koželuhová, Jitka (1966) 

Údaje o skladbě

Rok vytvoření:
1998
Atributy skladby:
Autor textu:
Isidore Dalla Nora (francouzsky)