Variace na téma lidové písně pro flétnu a klavír

Autor skladby:
Koželuhová, Jitka (1966) 

Údaje o skladbě

Rok vytvoření:
1987
Atributy skladby: