Chvála cembala

Autor skladby:
Slavický, Milan (1947) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Chvála cembala

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam 1

Nahrávka

Signatura CD 1242
Skladba / část
Chvála cembala
Vydavatel:
Český Rozhlas, archiv