Chvála cembala

Autor skladby:
Slavický, Milan (1947) 
Instrumentation:
elektro-akustické skladby

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Chvála cembala

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
zvuková stopa tapeeam 1 0

Nahrávka

Signatura CD 1242
Skladba / část
Chvála cembala
Vydavatel:
Český Rozhlas, archiv