Concerto da camera

pro fagot a smyčcový orchestr

Autor skladby:
Werner, Vladimír (1937) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Concerto da camera
Concerto da camera
Concerto da camera

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
fagot  Fg neurčeno

Nahrávka

Signatura CD 1145
Skladba / část
Concerto da camera
Vydavatel:
Český Rozhlas, archiv
Signatura CD 1145
Skladba / část
Concerto da camera
Vydavatel:
Český Rozhlas, archiv