Etudy pro dechový oktet

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Akordy v legatu
Akordy v staccatu
Drobné pauzy
Echo
Fuga
Moto perpetuo
Repetované tóny
Škály
Místo premiéry:
Sál Martinů, Lichtensteinský palác, Praha - M
Interpreti premiéry:
Dechový oktet AMU (Kamila Kořáková a Marie Vaňková - Müllerová - hoboje, Simona Vaňková a Lucie Dittrichová - cl, Jan Musil a Viktor Dekoj - lesní rohy, Miloš Wichterle a Ondřej Šindelář - fagoty, řídí Alois Čoček
Poznámka:
podkladem pro některá čísla jsou etudy pro čtyřruční klavír

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 2
fagot  Fg 2
hoboj  Ob 2
klarinet  Cl 2