Koncert pro flétnu a orchestr

Autor skladby:
Bartošík, Zdeněk (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Koncert pro flétnu a orchestr
Místo premiéry:
Dvořákova síň, Rudolfinum
Interpreti premiéry:
Alena Fryščáková - fl, Moravská filharmonie Olomouc, dir. Marko Ivanovič
Poznámka:
Orchestrální koncert z děl studentů skladby (HAMU)

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
flétna Fl neurčeno