Moudrého Katóna mravná poučování

pro mezzosoprán a cembalo

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
starořecký
Autor překladu:
Jan Ámos Komenský

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
cembalo  Cemb 1
mezzosoprán mS neurčeno