Syn pluku. Muzikál.

Autor skladby:
Schiffauer, Edvard (1942) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Syn pluku. Muzikál.
Autor textu:
Petr Podhrázský, Josef Frais