Nedokončené variace na téma Jany Obrovské pro kytaru.

Autor skladby:
Zelenka, Milan (1939) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Nedokončené variace na téma Jany Obrovské pro kytaru.
Poznámka:
prov. 25.11.2007 Praha, konc. HAMU "Čtvrtstoletí kytary na HAMU", hrál autor (dle neov. programu)

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
kytara  Git neurčeno