Attitudes (Postoje), pro orchestr.

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Attitudes (Postoje), pro orchestr.
Místo premiéry:
Brno, Janáčkovo div.
Interpreti premiéry:
Filharmonie Brno, dir. Jakub Hrůša
Poznámka:
dle programu a rec. A. Borkové v HR 2008/5, s. 18, prem. byla možná dřív, zapsal M. Sobotka