Čtyři sonetina k roku Kohouta. Melodramy.

Autor skladby:
Řehoř, Bohuslav (1938) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Václav Studený
Poznámka:
možná prem: 26.6.2008, kostel sv. Prokopa v Karlíku, Naděžda Chrobáková - rec., Pavla a Eva Franců (dle programu)

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
housle (druhé) Vno_II 1
viola  Va 1
recitace ženská rf neurčeno