Transformace pro flétnu, housle, violoncello a klavír

Autor skladby:
Bartošík, Zdeněk (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Transformace pro flétnu, housle, violoncello a klavír
Místo premiéry:
Praha, sál Martinů
Poznámka:
podle programu, navštívil M. Dineur

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
violoncello Vc 1
flétna Fl 1