Sinfonietta.

Autor skladby:
Bartošík, Zdeněk (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Ritornel
2. Meditativo
3. Animato
4. Pastorale
5. Finale
Místo premiéry:
Praha, sál Martinů
Interpreti premiéry:
Komorní filharmonie Pardubice, dir. Marko Ivanovič
Poznámka:
podle programu koncertu, navštívil M. Dineur