Andělské poselství světu. Vánoční pastorela.

Autor skladby:
Pololáník, Zdeněk (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Andělské poselství světu. Vánoční pastorela.
Autor textu:
Václav Renč
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
alt  A neurčeno
soprán  S neurčeno
varhany  Org 1