Spirit of the Guitar, pro 3 kytary.

Autor skladby:
Zelenka, Milan (1939) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Spirit of the Guitar, pro 3 kytary.
Poznámka:
10.10.2006 Praha, Nekonvenční žižkovský podzim, hrál autor, Ozren Mutak a J. Tuláček (J. Hůlek v HR 2006/12, s. 13, 25.11.2007 HAMU

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
kytara  Git 3