Ordo Mobii, pro šakuhači.

canon enigmaticus, cancricans, perpetuus, vocibus ad lib.

Autor skladby:
Matoušek, Vlastislav (1948) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Místo premiéry:
Praha, Kult. a inf. středisko Česko-japon. sp
Interpreti premiéry:
autor
Poznámka:
podle pozvánky, další prov. 1.11.2006 Praha, konc. HAMU "Svár teorie s praxí?