Istanu

pro recitaci, flétnu a bicí (4 hráči)

Autor skladby:
Fišer, Luboš (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Istanu, pro recitaci, flétnu a bicí (4 hráči).
Istanu, pro recitaci, flétnu a bicí (4 hráči).
Autor textu:
chetitský
Poznámka:
další prov. 20.11.2005 Praha, 8. mezinár. fest. konc. melodramu

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
bicí nástroje Perc 4
flétna Fl 1
recitace rec 1

Nahrávka

Signatura
232
Skladba / část
Istanu, pro recitaci, flétnu a bicí (4 hráči).
Vydavatel:
Panton