Dětský koncert II, pro 4 housle a kom. orch. \"for tape\".

Autor skladby:
Odstrčil, Karel (1930) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
housle (první nebo neurčeno) Vno 4