E fontibus Bohemicis. Elektroakustická skladba.

6 obrazů z českých letopisů

Autor skladby:
Kabeláč, Miloslav (1908) 
Opus:
55

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Kosmas
2. Hospodine, pomiluj ny
3. Chrám svatého Víta
4. Pohřeb Karla IV
5. Husitská Praha
6. Husova chvála Prahy
Poznámka:
skladba má českou a latinskou verzi/the composition has the Czech and the Latin version

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam neurčeno

Nahrávka

Signatura CD 1161
Skladba / část
1. Kosmas
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1161
Skladba / část
2. Hospodine, pomiluj ny
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1161
Skladba / část
3. Chrám svatého Víta
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1161
Skladba / část
4. Pohřeb Karla IV
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1161
Skladba / část
5. Husitská Praha
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1161
Skladba / část
6. Husova chvála Prahy
Vydavatel:
Autor