Music to Go With White Wine

(preferably from a barrel)

Autor skladby:
Schiffauer, Edvard (1942) 
Instrumentation:
smyčcový orchestr

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Music to Go With White Wine
Funkce:
koncertní
Místo premiéry:
Praha, Dny soudobé hudby
Interpreti premiéry:
Janáčkův komorní orchestr

Nahrávka

Vydavatel:
Archiv Autora