Music to Go With White Wine

(preferably from a barrel)

Autor skladby:
Schiffauer, Edvard (1942) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Music to Go With White Wine
Místo premiéry:
Praha, Dny soudobé hudby
Interpreti premiéry:
Janáčkův komorní orchestr

Nahrávka

Signatura CD 1364
Vydavatel:
Archiv Autora