Deduce me in via aeterna, pro libovol. počet hlasů a nástr.

Nekonečný kánon

Autor skladby:
Matoušek, Vlastislav (1948) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Poznámka:
datum prem. není přesné, další prov.:20.10.2003, Praha, Atrium, Kristýna Valoušková - S, info: autor