Grafické partitury

pro flétnu, housle, violoncello a bicí

Autor skladby:
Bařinková, Jana (1981) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Grafické partitury pro flétnu, housle, violoncello a bicí
Místo premiéry:
Brno, HF JAMU, studio

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
bicí nástroje Perc 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
violoncello Vc 1
flétna Fl 1