12. 2. 1988 - Setkání, pro housle, kytaru a bajan

Autor skladby:
Meisl, Jan (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
12. 2. 1988 - Setkání, pro housle, kytaru a bajan
12.2.1988 - Setkání

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
akordeon Acc 1
kytara  Git 1

Nahrávka

Signatura CD 1299
Skladba / část
12.2.1988 - Setkání
Vydavatel:
Stylton