12. 2. 1988 - Setkání, pro housle, kytaru a bajan

Autor skladby:
Meisl, Jan (1974) 
Instrumentation:
tria instrumentální

Údaje o skladbě

Názvy částí:
12. 2. 1988 - Setkání, pro housle, kytaru a bajan
12.2.1988 - Setkání
Funkce:
koncertní

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
akordeon Acc 1 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 1 0
kytara  Git 1 0

Nahrávka

Signatura CD 1299
Skladba / část
12.2.1988 - Setkání
Vydavatel:
Stylton