In modo Esperanto, pro 2 kytary.

Autor skladby:
Zelenka, Milan (1939) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
In modo Esperanto, pro 2 kytary.
Poznámka:
3.12.2004 prov. Š. Rak v Praze v cyklu koncertů profesorů Pražské konzervatoře, 10.10.2006 Nekonv. Žižkov. podzim, hrál autor a J. Tuláček, 25.11.2007 HAMU

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
kytara  Git 2