Proměny, pro varhany a dechové kvinteto

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Con calore
2. Con umore
3. Zeffiroso
4. Grazioso
5. Con brio
6. Lugubre
7. Drammatico
8. Amabile
9. Con fuoco meno mosso. Come prima
Místo premiéry:
Cleveland
Interpreti premiéry:
Karel Paukert - varhany
Poznámka:
česká prem. 12.11.2004, Praha, dny soudobé hudby, Aleš Bárta - varhany, Dechové kvinteto Academia

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 1
fagot  Fg 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1
varhany  Org 1