Komorní hudba

pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello

Autor skladby:
Flosman, Oldřich (1925) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
viola  Va 1
violoncello Vc 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
01142
ČRo - hlasy:
x