Koncert pro violu, komorní smyčcový orchestr a klavír

Autor skladby:
Bárta, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Sostenuto
2. Lento
3. Con moto
Místo premiéry:
Praha, Dny soudobé hudby
Interpreti premiéry:
Jan Řezníček - vla, Talichův kom. orchestr, dir. Tomáš Netopil

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
viola  Va 1