Concertino pro klavír, cembalo a komorní soubor

Autor skladby:
Bárta, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Allegro
Allegro
Allegro assai
Andante
Andantino
Místo premiéry:
Brno, Spolek pro novou hudbu
Poznámka:
5. konc. cyklu "Setkávání nové hudby", původní ver

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
cembalo  Cemb 1