Žalm 136, pro dětská sóla, dětský sbor a smyčce nebo smyčcové kvarteto

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Bible - Kniha žalmů
Místo premiéry:
Praha, sál Martinů
Interpreti premiéry:
Kühnův dět. sbor a Stamicovo kvarteto
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
housle (první nebo neurčeno) Vno 2
viola  Va 1
violoncello Vc 1
hlas  Voc 1