Five Songs, for soprano, flute, clarinet, violin, viola and vlc.

Reflection and Meditatioins III.

Autor skladby:
Čermáková, Věra (1961) 
Instrumentation:
zpěv (+ nástroj)

Údaje o skladbě

Názvy částí:
1. Rozednění
2. Podivný
3. Pouze ptáci
4. Horská bystřina
5. Klidný den
Funkce:
koncertní
Autor textu:
John Gracen Brown
Místo premiéry:
Praha, Kostel sv. Vavřince
Interpreti premiéry:
Kristýna Valoušková - zpěv . L. Kozderková - fl, K. Doležal - cl, A. Štajnochrová - vn, L. Sovadinová - vla, M. Gajdová - vcl, dir. M.Pudlák
Poznámka:
konc. Ateliéru 90 "Perspektivy", další prov. 2007-11-13 Praha, Dny soudobé hudby, K. Valoušková - zpěv, MoEns (Veronika Pudláková - fl), dir. M. Pudlák

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
flétna Fl 1 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 1 0
klarinet  Cl 1 0
soprán  S 0 1
violoncello Vc 1 0
viola  Va 1 0