Reflection and Meditations. Vokální cyklus pro soprán, tenor a nástr.

doprovod

Autor skladby:
Čermáková, Věra (1961) 
Instrumentation:
zpěv (+ nástroj)

Údaje o skladbě

Názvy částí:
I. Five Songs for soprano, tenor and piano
II. Nine Songs for soprano, tenor, flute, violoncello and piano
III. Five Songs for soprano, flute, clarinet, violin, viola and vlc
Funkce:
koncertní
Autor textu:
John Gracen Brown

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
flétna Fl 1 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 1 0
klarinet  Cl 1 0
klavír Pf 1 0
soprán  S 1 0
tenor  T 1 0
violoncello Vc 1 0
viola  Va 1 0