Reflection and Meditations. Vokální cyklus pro soprán, tenor a nástr.

doprovod

Autor skladby:
Čermáková, Věra (1961) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
I. Five Songs for soprano, tenor and piano
II. Nine Songs for soprano, tenor, flute, violoncello and piano
III. Five Songs for soprano, flute, clarinet, violin, viola and vlc
Autor textu:
John Gracen Brown

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
viola  Va 1
violoncello Vc 1
flétna Fl 1
klarinet  Cl 1
soprán  S 1
tenor  T 1