Návraty, pro sólový bajan

Autor skladby:
Schiffauer, Edvard (1942) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Návraty, pro sólový bajan
Místo premiéry:
Hudební současnost Ostrava
Interpreti premiéry:
J.Meisl - bajan
Poznámka:
Prem. nové verze: Dny soudobé hudby 2011, Praha, sál Galerie HAMU, Marcela Halmová - bajan

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
akordeon Acc neurčeno