Missa brevis pro dětský sbor a varhany (?)

Autor skladby:
Řezníček, Petr (1938) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Missa brevis pro dětský sbor a varhany (?)
Místo premiéry:
Brno, Besední dům
Interpreti premiéry:
Kantiléna, J. Janštaw . org
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
varhany  Org 1