"Contra-Mozart-Punctus". Studie pro dechové kvinteto, op. 41

Autor skladby:
Dřevikovský, Libor (1969) 
Opus:
41

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
na téma části Recordare z Mozartova Requiem
Místo premiéry:
Praha, Bertramka
Interpreti premiéry:
Dechové kvinteto Iuventus
Věnování:
Bertramka - Památník W.A.Mozarta a manž.Duškových

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 1
fagot  Fg 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1