"Contra-Mozart-Punctus". Studie pro dechové kvinteto, op. 41

Autor skladby:
Dřevikovský, Libor (1969) 
Opus:
41
Instrumentation:
kvintety instrumentální

Údaje o skladbě

Názvy částí:
na téma části Recordare z Mozartova Requiem
Funkce:
koncertní
Místo premiéry:
Praha, Bertramka
Interpreti premiéry:
Dechové kvinteto Iuventus
Věnování:
Bertramka - Památník W.A.Mozarta a manž.Duškových

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
fagot  Fg 1 0
flétna Fl 1 0
hoboj  Ob 1 0
klarinet  Cl 1 0
lesní roh Cor 1 0