Kontemplace, pro akordeon

Autor skladby:
Bárta, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
2001 skladba

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
akordeon Acc 1