Ante Duodecimam pro klavír.

Autor skladby:
Matoušek, Vlastislav (1948) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Místo premiéry:
Praha, konc Ateliéru 90
Interpreti premiéry:
Patricia Goodson
Poznámka:
potvrzeno autorem

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf neurčeno